11. juni 2018

Ny vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Lovgivning skal ikke være en barriere for, at kommunerne kan udnytte de digitale og teknologiske muligheder. En ny vejledning om digitaliseringsklar lovgivning stiller krav til udformningen af nye regler pr. 1. juli 2018. Vejledningen anbefaler også, at ministerierne udarbejder de konsekvensanalyser, som er en forpligtelse efter databeskyttelsesforordningen.

Syv principper for digitaliseringsklar lovgivning

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en ny, opdateret udgave af vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning fra 2015. Vejledningen er vigtig for kommunerne fordi, den forpligter ministerierne til at forholde sig til syv principper for digitaliseringsklar lovgivning, når ministerierne udformer ny lovgivning til bl.a. kommunerne. Vejledningen anbefaler også, at eksisterende lovgivning gøres digitaliseringsklar og overholder de syv principper, når lovgivningen skal ændres væsentligt.

De syv principper for digitaliseringsklar lovgivning, som al ny lovgivning skal forholde sig til, er:

Princip 1: Reglerne skal udformes enkelt og klart

Princip 2: Reglerne skal understøtte, at der kan kommunikeres digitalt med borgere og virksomheder

Princip 3: Automatisk sagsbehandling skal gøres mulig via objektive regler, når det giver mening

Princip 4: Data fra eksisterende registre bør genbruges, og reglerne bør understøtte dette ved at anvende ens begreber

Princip 5: Data skal håndteres trygt og sikkert i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen

Princip 6: Eksisterende offentlig infrastruktur som fx NemID og Digital Post bør anvendes

Princip 7: Reglerne skal udformes, så de giver mulighed for digitalt at kontrollere oplysninger og forebygge snyd og fejl

Det er desuden en anbefaling i vejledningen, at ministerierne overvejer at udarbejde de såkaldte "konsekvensanalyser" i forbindelse med udformning af ny lovgivning. Kommunerne er i medfør af de nye regler i databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde resursekrævende konsekvensanalyser af særligt risikobetonede behandlinger af persondata – medmindre de bliver udarbejdet i forbindelse med udformning af ny lovgivning.

KL's høringssvar fra marts

KL har i marts afgivet høringssvar til udkast til vejledningen, hvor KL anbefalede, at vejledningen kom til at indeholde krav om, at ministerierne udarbejder konsekvensanalyserne i forbindelse med, at de udarbejder ny lovgivning.

Læs KL´s høringssvar her (link)

Ny vejledning til digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningen kommer i forlængelse af den politiske aftale Folketingets partier indgik i januar 2018 om digitaliseringsklar lovgivning. Pr. 1. juli 2018 skal al ny lovgivning være digitaliseringsklar – dvs. at lovgivningen skal understøtte en digital forvaltning og offentlige myndigheders brug af ny teknologi.

Hent vejledning om digitaliseringsklar lovgivning her