29. juni 2018

Ny energiaftale kan blive dyrere for mange fjernvarmekunder

KL opfordrer til grundig omtanke før der ændres på betingelserne for at være koblet på fjernvarme.

Beslutningen om at afskaffe den såkaldte tilslutnings- og forblivelsespligt vækker bekymring hos KL. Tilslutnings- og forblivelsespligten giver kommunerne mulighed for at pålægge ny og eksisterende bebyggelser tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

"Når man med udgangen af i år fjerner muligheden for at pålægge varmekunderne en forpligtelse til at bidrage til den kollektive varmeforsyning, bliver kommunernes energiplanlægning vanskeligere. Det øger risikoen for, at det f.eks. i nye boligområder bliver usikkert at udbygge med fjernvarme, fordi usikkerheden om forbrugergrundlaget nu bliver større," siger formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard

Det er ikke godt nok at aftalen lægger op til at undersøge, hvad det vil betyde, hvis man også med tilbagevirkende kraft afskaffer de forbrugerbindinger til den kollektive varmeforsyning, der allerede gælder. Det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for såvel fjernvarmeselskaber som forbrugere og vil i givet fald kræve en længerevarende overgangsordning. Derfor er det vigtigt at tænke sig rigtig godt om, inden man skrider til at ændre på gældende vilkår.

Kommuner skal holdes skadesløse

Det er helt nødvendigt, at aftalen også afsætter midler til at holde kommunerne skadesløse de steder, hvor kommunale garantier bliver udløst for fjernvarmeforsyninger, der bliver økonomisk nødlidende som følge af omlægningerne i fjernvarmens rammevilkår. KL forudsætter i den forbindelse at garantierne afdækkes af staten krone til krone.

Der er dog også gode takter i den energiaftale, som regeringen netop har indgået med alle Folketingets partier i dag,  for eksempel har KL længe opfordret til at mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme forbedres. Det er også godt, at der indføres en ordning til at understøtte energirenoveringsindsatsen i kommunale bygninger og at der laves en pulje til at fremme grønne løsninger i transportsektoren."