04. juni 2018

Møde i KL's Teknikerkontaktudvalg fredag den 8. juni 2018

Her finder du lukket og åben dagsorden samt tilhørende bilag til mødet i Teknikerkontaktudvalget fredag den 8. juni 2018.

Redigeret den 4/6-18 kl. 11.40

Kære TKU-medlemmer

Hermed lukket og åben dagsorden og bilag til mødet i KL's Teknikerkontaktudvalg fredag den 8. juni 2018 kl. 9.30 i mødelokale 1-01. Der er frokost i gæstekantinen umiddelbart efer mødet. Såfremt du ikke deltager i selve frokosen, bedes du melde afbud til chefsekretær Hanne Paroli - hpa@kl.dk - 3370 3495.

Bilaget til dagsordenpunkt 3.1. KL og Kommunernes bidrag til en national Transport og Mobilitetsplan - er nu vedlagt i den åbne bilagsdel.

Venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, Teknik & Miljø

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Åben dagsorden til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 8. juni 2018

 • PDF

  Lukket dagsorden til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 8. juni 2018

 • PDF

  Lukket bilagsdel til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 8. juni 2018

 • PDF

  Åben bilagsdel til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 8. juni 2018