11. juni 2018

Læs 8 forskeres blik på fremtidens krav til psykologer i PPR

KL og Dansk Psykologforening indgik ved OK15 en aftale om et projekt, der belyser fremtidens krav til psykologer i PPR. Du kan nu læse det første resultat af samarbejdet i form af et artikelhæfte bestående af 8 forskningsartikler.

Gennem projektet fremtidens krav til psykologer i PPR vil KL og Dansk Psykolog Forening inspirere kommunerne til, hvordan man kan udvikle tilrettelæggelsen og organiseringen af psykologernes opgaveløsning med særligt fokus på, hvordan psykologerne i samarbejde med andre fagprofessionelle kan bidrage til at udvikle gode fællesskaber og læringsmiljøer for alle børn og unge.

Denne udvikling rummer flere opmærksomhedspunkter og væsentlige tematikker. KL og Dansk Psykolog Forening har derfor inviteret 8 forskere på området til at bidrage med deres perspektiv på fremtidens PPR i et artikelhæfte. Artikelhæftet skal inspirere, udfordre og skabe refleksion blandt både ledere, medarbejdere og interessenter i og hos PPR.

Det videre arbejde med fremtidens krav til psykologer i PPR

Foruden artikelhæftet består projektet af en større indsamling af viden og konkrete eksempler fra ledere, psykologer, lærere, pædagoger, m.fl. fra seks kommuner. Projektet afsluttes med et inspirationsmateriale med indsamlet viden og kommunale erfaringer med omstilling af PPR arbejdet i sommeren 2018. Materialet udsendes til alle landets kommuner. Derudover inviterer KL og Dansk Psykologforening i efteråret 2018 landets PPR ledere til regionale møder, hvor fremtidens PPR vil blive drøftet.

Du kan læse artikelhæftet her.