14. juni 2018

Læringsplatforme har givet elever overblik

Læringsplatformene har givet mange elever større overblik over både undervisningen og deres egen læring, viser evalueringen af indsatsen for it i folkeskolen.

De fleste elever mærker forskel

Elevernes primære udbytte af læringsplatforme i folkeskolen p.t. er overblik – 68 procent af eleverne oplever, at læringsplatformen i høj eller meget høj grad hjælper dem med at få overblik over, hvad de skal i de enkelte fag.

Det er en af konklusionerne i evalueringen af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, hvor bl.a. 9.512 elever fra udskolingen (primært 8. klasse) medvirker. Evalueringen er gennemført i regi af indsatsen for it i folkeskolen med deltagelse af Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen.

Overblik over læring

52 procent af eleverne i spørgeskemaundersøgelsen er enige i, at læringsplatformen giver dem overblik over, om de bliver bedre fagligt.

Elever, der er blevet interviewet til undersøgelsen, fortæller, at de godt kan lide at arbejde med læringsmål og evaluering på læringsplatformen, fordi det giver dem en fornemmelse af, hvad de skal lære, og hvad de skal have særligt fokus på.

De oplever også, at dette giver dem en god afslutning på et forløb, fordi de kan se, om de har styr på det, de skal kunne. Enkelte elever peger også på, at læreren kan se, hvis der er noget, klassen har behov for at arbejde mere med.

Styrket refleksion

Samtidig fremhæver lærere i interviews, at den systematiske anvendelse af selvevaluering i forhold til de opstillede læringsmål i læringsplatformen er med til at styrke elevernes refleksion over egen læring.

Lærerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever også gennemsnitligt, at læringsplatformen gør det nemmere for dem at give feedback til eleverne og at få overblik over elevernes læringsproces.

I interviewene i undersøgelsen er der lærere, der giver eksempler på, at eleverne får mere ud af deres feedback, når feedback og resultater er samlet på læringsplatformen. Fordi feedbacken fastholdes, er det tydeligere for eleverne, hvor de kan forbedre sig, oplever en lærer.

Nærværende feedback

En elev fra 8. klasse fortæller i rapporten, hvordan det digitale element i feedbacken fra hans/hendes lærer gjorde feedbacken nærværende i hans/hendes videre skolearbejde:

"For nylig havde vi en prøve […]. Her brugte jeg meget det, jeg fik af feedback på sidste opgave, da jeg skulle forberede mig. Så jeg gik tilbage og læste på det. Det er vigtigt, at det ligger digitalt, ellers var det blevet glemt, krøllet og smidt ud".  

P.t. bruger hver fjerde elev også læringsplatformen, når de taler med deres forældre om skolen.

Overblik over undervisningen

Både elever og pædagogisk personale tilkendegiver i interviews også, at når undervisningsforløbene foregår på læringsplatformen, har især de ældste elever et bedre overblik over, hvad der skal ske i undervisningen og er derfor mere selvkørende i undervisningen.

Enkelte lærere fortæller også, at eleverne er mere mentalt forberedte til undervisningen.

Endelig har både lærere og elever i interviews peget på, at overblikket på læringsplatformene er til gavn for eleverne i forbindelse med deres eksamensforberedelse, fordi de kan gå tilbage og finde gammelt undervisningsindhold og se, hvad de har været igennem.