13. juni 2018

Kommunerne arbejder med FN's verdensmål

Kommunerne bakker op om den fælles retning FN har sat for en bæredygtig verden.

FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden. Bæredygtighedsmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for.

Og det er store udfordringer. Der skal gøres en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, uligheden skal mindskes, og klimaforandringerne bekæmpes. Målene sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 står med en verden i bedre bæredygtig balance. Målet er, at alle skal kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til de næste generationer.

Vi har alle et ansvar

I kommunerne mærker man flere af de udfordringer, FN peger på, siger formand for KL Jacob Bundsgaard.

"Vi skal ikke mange år tilbage før vi ikke talte om klimasikring og oversvømmede kloaksystemer. Vi hørte ikke om, at store dele af vores fugleliv, bier og insekter er forsvundet. Vi drøftede ikke affaldssortering og de kraftigt voksende plastikøer i verdenshavene. Det var ikke på dagsordenen. Det er det nu. Vi har alle et ansvar," siger Jacob Bundsgaard.

KL bakker derfor op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 bæredygtighedsmål i FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019 indgået i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's verdensmål i Danmark.

"Det er vigtigt, at danske kommuner bidrager. I Danmark er kommunerne centrale leverandører af offentlige serviceydelser. Ofte er det derfor lokalt, at verdensmålene kan oversættes til konkrete løsninger og indsatser," siger Jacob Bundsgaard.

Kan ikke løse opgaven alene


Verdensmålene er formuleret, så de gensidigt supplerer hinanden. Alligevel har KL valgt at arbejde mere målrettet med visse mål, som taler mere ind i de samfundsproblemer, kommunerne kan løse. Eksempelvis er mål 15 om ørkendannelse vanskelig for kommunerne at bidrage til løsninger på, mens punkt 12 om reducering af affald giver meget mening. 

"Vi tager opgaven på os i kommunerne. Men vi kan ikke løse opgaven alene. Jeg er derfor stor tilhænger af mål 17, som handler om partnerskaber og samarbejde om handling. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem civilsamfundet, virksomhederne og kommunerne. Vi har skabt et fantastisk velfærdssamfund, hvor netop dette samarbejde er bærende for, at vi kan finde nye løsninger på de udfordringer verdensmålene adresserer," siger Jacob Bundsgaard.