18. juni 2018

Kommuner er blevet hurtigere til at sagsbehandle husdyransøgninger

Ny opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider for husdyransøgninger viser, at kommunerne er blevet markant hurtigere til at sagsbehandle. KL-udvalgsformand glæder sig over fremgangen.

Kommunerne var i 2. halvår 2017 i gennemsnit kun 4,4 måneder om at behandle husdyransøgninger fra landmænd. Det er den hidtil hurtigste sagsbehandlingstid på området og næsten en halvering siden 2013, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 7,9 måneder.

Udviklingen glæder Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

"Med de flotte sagsbehandlingstider opfylder kommunerne til fulde aftalen med regeringen om servicemål til stor gavn for landbrugserhvervet. Kommunerne er ikke blot blevet meget hurtigere til at sagsbehandle, men den nye evaluering af servicemålaftalen viser også, at landbruget i høj grad er tilfreds med kommunernes service," siger Jacob Bjerregaard.

Det konstruktive samarbejde skal fortsætte

Evalueringen opstiller en "top 3" over landbrugets krav til kommunernes sagsbehandling. Det er en god dialog med kommunen undervejs i sagsbehandlingen, at sagsbehandleren har de rette faglige kompetencer, og at der ydes kvalificeret vejledning og en juridisk og teknisk korrekt afgørelse.

"I kommunerne lytter vi til landbrugserhvervets forventninger til os og lægger os i selen for, at vi ikke bare er hurtige, men at vi også leverer den service, landbruget lægger allermest vægt på," siger Jacob Bjerregaard.

Han gør opmærksom på, at der pr. 1. august 2017 trådte nye regler i kraft om regulering af husdyrbrugene. Det betød, at kommunerne op til den dato modtog et meget stort antal ansøgninger under de gamle regler. Og det vil formentlig betyde, at sagsbehandlingstiden ved den næste opgørelse vil være steget lidt.

Servicemålsaftalen mellem KL og regeringen har været en god ramme for staten og kommunernes samarbejde om at øge både hastigheden og kvaliteten i den kommunale sagsbehandling. Og Jacob Bjerregaard opfordrer regeringen til at fortsætte det konstruktive samarbejde, blandt andet ved at sikre, at den nye regulering af husdyrområdet indskrives i aftalen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Miljø- og Fødevareministeriets nyhed om de nye tal