12. juni 2018

KL's høringssvar vedr. vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

Vejledningen er et godt juridisk bidrag til fortolkningen af reglerne, men KL savner mere klarhed om opgaverne samt konkret procesvejledning.

Den nye miljøvurderingslov trådte i kraft allerede 16. maj 2017 Der er tale om et komplekst område og derfor er der behov for grundig vejledning i, hvordan miljøvurderingsopgaven løses fremover.

Vejledningen indeholder gode bidrag til den juridiske tolkning af reglerne, men mangler perspektiver på de praktiske miljøvurderingsprocesser Der er derfor behov for en mere konkret procesvejledning og større klarhed i vejledningens sprog og opbygning.

Med vejledningen skabes der desværre usikkerhed om intensionerne og om mulighederne for "one stop shop", den fælles og samordnet procedure ifm. miljøvurdering af planer og programmer. Du kan læse KL's fulde høringssvar samt bilag til høringssvar "KL høringssvar vejledning til VVM del 1, juni 2018".