14. juni 2018

KL's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL har afgivet høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Bekendtgørelsen er en udmøntning af flere tiltag i den handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der havde høringsfrist kort forinden bekendtgørelsen. KL afgav høringssvar til handlingsplanen, og bemærkninger afgivet der, har dermed stadig relevans.

KL støtter op om behovet for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter på tværs af kommuner, staten og private, da rotteforekomsterne har været stigende de senere år.

KL mener fortsat ikke, at den nye R2-autorisation vil styreke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter, men støtter, at kommunen kan træffe beslutning om, hvorvidt der må udføres privat bekæmpelse af rotter i kommunen, og at de provate bekæmpere skal følge kommunens handlingsplan.

KL finder, at forslaget om at kommunen skal være klar til bekæmpelse i weekender og helligdage vil medføre betydelige ekstra omkostninger i kommunerne, da der bl.a. skal etableres en vagtordning. KL er desuden i tvivl om behovet for denne bestemmelse, da det ikke er en problemstilling, vi hører, at kommunerne støder på.

Læs hele høringssvaret i PDF herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter