20. juni 2018

KL's Handicap og Psykiatrikonference d. 28. november 2018 - sæt kryds i kalenderen!

Flere, mere, bedre? Flere borgere rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Men hvordan gør vi det bedst, når kommunerne skal levere stadig mere til flere? Det søger vi svaret på, når KL's Handicap- og Psykiatrikonference løber af stablen d. 28. november i Aarhus

Stadig flere mennesker rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Det udfordrer først og fremmest den enkelte, der lever med vanskelighederne i hverdagen. Men også for samfundet som helhed udgør den kraftige vækst i antallet af mennesker, som har behov for hjælp som følge af psykiske eller kognitive vanskeligheder, en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til nu og her. Men hvordan gør vi det som kommuner, når vi skal hjælpe stadig flere borgere?

Dette søger vi svar på, på KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018, hvor vi bl.a. henter inspiration fra danske og norske forskere til, hvordan man som medarbejder eller leder håndterer den stadig stigende kompleksitet i kerneopgaven. Konferencen sætter også fokus på, hvordan de kommunale indsatser og tilbud til borgere med psykiske eller kognitive vanskeligheder kan tilrettelægges, når de skal rumme stadig flere mennesker.

Tid og sted
Onsdag d. 28. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Program og tilmelding
Programmet offentliggøres og der åbnes for tilmelding til konferencen primo september 2018.

Tilmelding kan ske via linket her http://tilmeld.kl.dk/hpkonference2018

Tilmeld dig i god tid
KL's Handicap- og Psykiatrikonference har de sidste år opnået stor tilslutning. Vi anbefaler derfor alle, der vil sikre sig en plads, at tilmelde sig i god tid.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller kommentarer til konferencen, er du velkommen til at tage kontakt til:

Konferencens faglige indhold: Anna Gillett, specialkonsulent, angi@kl.dk, 3370 3242

Konferencens praktiske del og tilmelding: Laila Jensen, sekretær, lcj@kl.dk, 3370 3292

Konferencens stande og udstillere: Mie Sofie Nielsen, student, misn@kl.dk, 3370 3435