12. juni 2018

KL: Ledelseskommissionen sætter fokus på det rigtige

Ventetiden var ikke forgæves. Ledelseskommissionens 28 anbefalinger er et godt grundlag for at skabe endnu bedre offentlig ledelse. Men anbefalingerne må ikke sande til i bureaukrati, og der skal endnu mere fokus på sammenhæng på tværs.

"Nu når rapporten endelig er landet, er det rart, at den kan bruges til noget. Den er faktisk et ganske fint afsæt for at skabe endnu bedre ledelse i den offentlige sektor", siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL.

Hun fremhæver især to temaer i kommissionens anbefalinger som positive: Offentlig ledelse skal skabe værdi og resultater for borgerne, og den enkelte leders personlige lederskab skal styrkes.

"Ledelse er afgørende for, hvordan vi leverer velfærd, og det er borgerne, der mærker effekten af offentlig ledelse. Derfor er det helt rigtigt set af kommissionen, at værdiskabelsen for borgerne skal være det centrale omdrejningspunkt for ledere i offentlige organisationer. Og at lederne skal bruge deres personlige lederskab til at vise vejen," siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Sammenhæng fylder for lidt i anbefalingerne

For KL er det også vigtigt, at lederne skaber sammenhæng for borgerne. Men netop ordet 'sammenhæng' fylder overraskende lidt i Ledelseskommissionens rapport.

"Jeg havde gerne set et mere eksplicit fokus på, hvordan vi skaber større sammenhæng i den offentlige sektor. KL vil gerne understøtte ledelse af samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Her står lovgivning og organisering nogle gange i vejen, og det har vi brug for at tale om og tage fat om," siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

KL understøtter allerede bedre sammenhæng for borgerne gennem konkrete projekter og initiativer, men de skal bl.a. følges op med et fokus på, hvordan lederne kan lede de svære overgange for borgerne endnu bedre.

Dialog frem for nyt bureaukrati

Ifølge Solvejg Schultz-Jakobsen er næste skridt fortsat dialog:

"Forandringer er ikke gjort med en rapport. Vi vil gerne i dialog med innovationsminister Sophie Løhde, for det er vigtigt, at vi ikke dynger de gode tanker til med nyt bureaukrati. Og så glæder jeg mig til at tale med politikere og chefer i kommunerne om, hvordan vi konkret kan bruge anbefalingerne."

KL holder sammen med kommunaldirektørforeningen og COK fra 18. - 28. juni fem møder om Ledelseskommissionens anbefalinger. Formålet er at drøfte anbefalingerne med kommunale ledere og chefer fra hele landet.