06. juni 2018

KL har godkendt overenskomster

KL's bestyrelse og Kommunernes Lønningsnævn har nu godkendt de nye overenskomster. Overenskomsterne er dermed fornyet med virkning fra 1. april 2018.

"Jeg er meget tilfreds med, at både lønmodtagere og arbejdsgivere nu har godkendt de nye overenskomster for de kommunalt ansatte. Dermed kan vi sætte officielt punktum for et langt og meget dramatisk forhandlingsforløb, hvor vi var på konfliktens rand ad flere omgange. Og jeg mener, vi er endt med nogle fornuftige overenskomster, som sætter gode rammer for løsningen af de kommunale opgaver de kommende tre år."

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, som reaktion på, at KL og Forhandlingsfællesskabet i dag officielt har meddelt hinanden, at de har godkendt overenskomstaftalerne. På arbejdsgivernes side er det formelt KL's bestyrelse og Kommunernes Lønningsnævn, som har godkendt overenskomsterne.

Rekrutteringspulje er vigtigt gennembrud

Michael Ziegler og næstformand Steen Christiansen fremhæver særligt to elementer ved de nye overenskomstaftaler, som de er meget tilfredse med.

"Det er rigtig godt, at vi kom igennem med en rekrutteringspulje på over en halv milliard kroner til SOSU-ansatte og sygeplejersker. Det er et vigtigt første skridt for at lette kommunernes udfordring med at rekruttere og fastholde de faggrupper i en tid, hvor der bliver flere og flere ældre, som får behov for behandling og pleje," siger Steen Christiansen, og Michael Ziegler peger på det andet område, som også fortjener særlig opmærksomhed:

"Jeg er glad for, at vi med overenskomstaftalen med lærerne har skabt basis for en ny start i folkeskolen, hvor en kommission nu med friske øjne skal analysere lærernes arbejdstid. Og derefter skal kommissionen komme med anbefalinger vedrørende arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning. Det arbejde vil KL gå helhjertet ind i, og det er meget tilfredsstillende, at et stort flertal blandt lærerne har stemt ja til aftalen," siger Michael Ziegler.

De godkendte overenskomster gælder for over en halv million ansatte med virkning fra 1. april 2018, og godkendelsen betyder, at de første lønstigninger nu også kan udløses. En del af de aftalte ændringer træder dog først i kraft senere. Der er et enkelt forhandlingsområde, hvor lønmodtagerne har stemt nej. Det drejer sig om lokalbanerne, hvor KL forhandler på vegne af de tre lokalbane-selskaber. Området dækker cirka 340 medarbejdere I Dansk Jernbaneforbund. I morgen holder KL forhandlingsmøde med Dansk Jernbaneforbund for at drøfte situationen.

YDERLIGERE MATERIALE