08. juni 2018

KL: Fagligheden på pædagoguddannelsen skal løftes yderligere

Der er gode elementer i Uddannelses- og Forskningsministeriets faglige løft af pædagoguddannelsen, men stadig plads til forbedring.

"Det er selvfølgelig positivt, at der nu sættes ind, så man kan få løftet fagligheden på pædagoguddannelsen. Det har længe været et ønske fra KL. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at man var gået endnu videre," siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg om Uddannelses- og Forskningsministeriet nye handleplan, som skal rette op på fagligheden på pædagoguddannelserne.

Handleplanen lægger blandt andet op til at indføre mødepligt samt fokus på synliggørelse af, hvad der forventes af de studerende i et fuldtidsstudie. Endvidere er der lagt op til at hæve de studerendes studiekompetencer samt øge kravene i forbindelse med prøver.

Tungere værktøjer

Der har gennem flere år været problemer med det faglige niveau på pædagoguddannelsen. En analyse fra 2018 viser, at fortsat er udfordringer med at leve op til de studerendes forventninger til uddannelsen og med manglende fokus på de studerendes studieintensitet.

Derfor tager Thomas Gyldal Petersen også pænt imod aftalen. Men understreger samtidig, at der formentlig skal tungere værktøjer til.

"For kommunerne handler det om, at vi skal kunne levere et godt serviceniveau i daginstitutioner, skoler og på vokseninstitutioner. Og der skal fagligheden hos pædagogerne hæves. Nu er der taget et skridt i den rigtige retning. Det vil jeg gerne kvittere for."

Stærkere fokus på praksis

KL og regeringen har også i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 aftalt en tæt dialog om, hvordan man sikrer en pædagoguddannelse, som giver de studerende det nødvendige faglige input til at skabe de bedste rammer for børnene og de unge. Blandt andet ønsker KL et stærkere praksisperspektiv, så de studerende er forberedte på, hvad det er for en arbejdsplads, de skal indgå i, gerne understøttet af mere praksisnær forskning.

Initiativerne i handleplanen vil kunne indføres fra 2018 og 2019. I 2020 vil pædagoguddannelsen blive evalueret.