26. juni 2018

KKR Syddanmark sender nu Rammeaftalen 2019-2020 til godkendelse hos kommuner og region

Hvert år sender KKR Syddanmark en rammeaftale til politisk behandling hos kommuner og region. Som noget nyt er aftalen to-årig. Rammeaftalen er lavet i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt hos Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen beskriver bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes, og hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

Der er i Rammeaftalen for 2019-2020 lagt vægt på at fortsætte de aktiviteter og projekter, som allerede er iværksat i 2018.

Rammeaftale for 2019-2020 fortsætter dermed fokus på tre områder:

  • Øget fokus på effekt
  • Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet
  • Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Rammeaftalen sendes nu til godkendelse hos kommuner og region og skal være godkendt senest den 15. oktober 2018.