21. juni 2018

Godt med kortlægning af rekrutteringsudfordringer

KL tager positivt imod regeringens bebudede kortlægning af rekrutteringsudfordringen på sundheds- og ældreområdet. KL har allerede taget første skridt til at adressere udfordringen ved at afsætte midler til rekrutteringspulje i overenskomstforhandlinger.

"Det er helt afgørende for kommunernes mulighed for at yde en god pleje og service til vores ældre og syge borgere, at vi har tilstrækkeligt med kvalificerede ansatte. Dygtige medarbejdere er også en afgørende forudsætning for, at kommunerne kan håndtere udbygningen af det nære sundhedsvæsen, som sker i disse år. Derfor er det meget positivt, at regeringen nu iværksætter en kortlægning af rekrutteringsudfordringerne på hele sundheds- og ældreområdet. Vi har brug for, at staten som ejer af skolerne tager fat i problemerne omkring frafald og manglende søgning til uddannelserne, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at uddanne flere, og at der bakkes op om kommunernes indsats som arbejdsgiver. Jeg håber meget, at vi hurtigt vil se nogle håndgribelige redskaber, som kan flytte noget her."

Sådan siger Jette Skive, formand for KL's Sundhedsudvalg, om den kortlægning, som fire ministre i fællesskab har bebudet i dag. KL har længe haft fokus på de udfordringer, som kommunerne allerede nu oplever, når de skal finde kvalificerede ansatte på ældre- og sundhedsområdet. Det gælder ikke mindst SOSU-assistenter og sygeplejersker, og det er en problematik, som bliver endnu mere alvorlig de kommende år i takt med, at der bliver markant flere ældre, som får brug for pleje og behandling i kommunerne.

Rekrutteringspulje er vigtigt første skridt

Derfor har KL blandt andet sammen med fagforbundet FOA udarbejdet en rapport om manglen på SOSU-personale. Og det var et af KL's hovedkrav ved de netop overståede overenskomstforhandlinger, at der skulle afsættes en rekrutteringspulje til at fastholde og rekruttere SOSU'er og sygeplejersker.

"Jeg er meget glad for, at vi ved overenskomstforhandlingerne kom igennem med en rekrutteringspulje på over en halv milliard kroner, som giver et markant løft af lønninger og tillæg for både elever og uddannede SOSU'er og sygeplejersker i kommunerne. Derudover går vi i gang med at styrke efter- og videreuddannelsen for social- og sundhedsassistenter og sætter gang i en række projekter, som blandt andet skal styrke fokus på, hvordan vi får flere fra deltid til fuldtid, og hvordan vi får nedbragt sygefraværet. Jeg tror på, at de her tiltag vil gøre en forskel. Men der skal mere til, og derfor er det rigtigt af regeringen at sætte denne kortlægning i gang," siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.