29. juni 2018

Frigivelse af materiale til brug for beredskab for informationssikkerhed

KL frigiver en række drejebøger og skabeloner til brug for hændelseshåndtering og styring af beredskab for informationssikkerhed.

Beredskab

Som et led i kommunernes arbejde med øget informationssikkerhed skal kommunerne have et beredskab, der kan tages i brug ved eventuelle sikkerhedshændelser eller andre hændelser, der kan påvirke kommunens muligheder for at operere.

KL har i samarbejde med bidragende kommuner udarbejdet en række materialer til arbejdet med hændelseshåndtering og beredskab for informationssikkerhed. Materialet består blandt andet af drejebøger til udvikling af beredskabsstrategier og -planer på området, samt eksempler på cases til test af beredskabet.

Drejebøger og skabeloner er udarbejdet med inspiration fra beredskabsplaner og andet relevant materiale, som flere kommuner har bidraget med.

Materialet har været til kommentering hos ISO27001 projektets referencegruppe inden frigivelsen.

Materialet er sendt til Sikkerhedsprogrammets kontaktpersoner i kommunerne. For udlevering af materialet kontakt da kommunens kontaktperson på området.