28. juni 2018

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

KKR Sjælland drøftede "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet" med særligt fokus på at sikre den bedst mulige løsning for etablering af to erhvervshuse i Sorø og Vordingborg

KKR Sjælland drøftede konsekvenserne for kommunerne af "Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018" mellem regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti. Herunder etableringen af nye erhvervshuse i Vordingborg og Sorø.

Der var enighed om, at der skal sikres fleksibilitet til organiseringen af de nye erhvervshuse, så de kommende to erhvervshuse i KKR Sjælland får fælles strategisk sigte til gavn for virksomhederne og den fortsatte vækst og udvikling.