26. juni 2018

Flygtningekvoter 2018 og 2019

KKR Syddanmark traf på møde den 19. juni 2018 beslutning om fordeling af flygtninge til boligplacering i kommunerne i 2019. Samtidig blev der orienteret om en ændring af antallet flygtninge i 2018.

Fordelingen af flygtninge i 2019 sker på baggrund af Udlændingestyrelsens forventning til antallet af flygtninge til boligplacering i kommunerne på i alt 1.000 personer. De syddanske kommuner skal forventeligt samlet modtage 260 flygtninge i 2019. Fordelingen mellem kommunerne kan ses i pkt. 2.13 i referatet fra KKR Syddanmarks møde her.

Der er samtidig sket en ændring i landstallet for 2018. Fordelingen for 2018 er derfor nedjusteret fra 3.000 personer til 1.000 personer. De syddanske kommuner skal forventeligt samlet modtage 102 flygtninge i 2018 mod det tidligere udmeldte tal på 303. Fordelingen mellem kommunerne kan ses i bilaget til pkt. 2.14 på dagsorden til mødet her.