19. juni 2018

FGU – Godkendelse af den endelige institutionsdannelse

KKR Hovedstaden har godkendt dækningsområderne for kommende FGU-institutioner. Næste skridt er, at kommunerne hver udpeger en repræsentant til deres FGU-bestyrelse.

KKR Hovedstaden har godkendt dækningsområderne for kommende FGU-institutioner, og det er meldt ind til ministeriet. 

Beslutningen blev truffet i skriftlig høring hos medlemmerne af KKR Hovedstaden. Der har et enkelt sted været behov for involvering af opmanden med henblik på at beslutte den endelige institutionsdannelse og dermed at kunne melde rettidigt til ministeriet før den 1. juni 2018. 

Med ændringsforslaget til lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU) gives alle kommuner mulighed for repræsentation i bestyrelsen i dækningsområdet. For hver ny institution (med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter) nedsættes en første bestyrelse med udgangspunkt i sammensætningen for de ordinære bestyrelser. Det nye er således, at alle kommuner i et dækningsområdet får plads i FGU-bestyrelserne fra institutionens oprettelse. 

Ændringsforslaget til FGU-institutionsloven kan findes på Folketingets hjemmeside her.