22. juni 2018

EU's ministre ønsker to måneders øremærket forældreorlov

Et flertal af EU's social- og beskæftigelsesministre besluttede i går, torsdag, at de ønsker at indføre to måneders øremærket forældreorlov. Sagen skal nu behandles i Europa-Parlamentet forud for de endelige triolog-forhandlinger.

Et flertal af EU-landene har på EU's social- og beskæftigelsesministermøde i går vedtaget, at hver europæisk forælder skal have ret til minimum to måneders forældreorlov, som ikke kan overføres til den anden forælder. Halvanden måned skal være betalt. Der ønskes endvidere to ugers barsel for mænd, som det allerede er tilfældet i Danmark.

Det næste skridt for forhandlingerne bliver nu, at direktivforslaget skal forhandles på plads i Europa-Parlamentet, som endnu ikke har lagt sig fast på sin linje. Ifølge kilder i Parlamentet vil EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalg vedtage en officiel holdning om orlovsdirektivet den 7. juli.

Det endelige direktiv vil dog først kunne vedtages efter triolog-forhandlinger mellem EU-Parlamentet og Kommissionen, hvilket kan gå i gang, når Europa-Parlamentets mandat er afklaret.

KL er enig i vigtigheden af at skabe balance mellem privatliv og arbejdsliv. KL mener dog, at regulering af området er et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter på nationalt plan. Endvidere mener KL, at forslaget bør respektere borgernes ret til selv at organisere deres forældreorlov og familieliv.

KL vil fortsat følge sagen tæt og bringe nyheder som forhandlingerne skrider frem.