28. juni 2018

Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent

Den nuværende nationale aftale om dimensionering af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og til pædagogisk assistent mellem KL, LO, Danske Regioner og staten udløber i 2018. KKR Sjælland har på baggrund af indspil fra kommunerne besluttet dimensioneringen af uddannelserne i 2019

Af hensyn til kommunernes budgetlægning og skolernes planlægning har KL iværksat en hurtig proces for 2019.

KKR Sjælland besluttede den 22. juni 2018, at 2018 grunddimensioneringen videreføres i 2019 for alle 3 uddannelser, og at dimensioneringsniveauet søges videreført via de ønsker om ekstra elever på de 3 uddannelser, som kommunerne i løbet af processen har tilkendegivet.

Optaget på SOSU-assistentuddannelsen er betinget af, at regionerne stiller praktik til rådighed. KL drøfter dimensioneringen med Danske Regioner.

KL har bedt KKR om en tilbagemelding på de flerårige forventninger på de 3 uddannelser. Tilbagemeldingen fra KKR Sjælland, er, at der samlet set forventes behov for flere elever på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, men status quo på de øvrige.