06. juni 2018

Digitalisering handler om mennesker – ikke kun om ny teknologi

På Kommunernes Digitaliseringstræf 2018 satte KL og de over 400 deltagere fokus på konkrete udfordringer og muligheder ved digitalisering i den kommunale verden. På programmet var bl.a. otte kommunale workshops der satte fokus på konkrete værktøjer og cases fra den kommunale verden.

Otte engagerende workshops

1/ Servicedesign – Nye metoder og perspektiver

Anne-Sofie Thomsen, KL, og Mark Jensen, Borgerservicechef i Gladsaxe Kommune, gav et billede af, hvordan Servicedesign kan bruges i praksis og hvordan servicedesign kan forankres og håndteres ledelsesmæssigt - illustreret ved hjælpe af konkrete kommunale cases og eksempler. Som en del af workshoppen blev KL’s opstartsguide for servicedesign præsenteret, hvori en række erfaringer og pointer fra kommuner med erfaring i at arbejde med servicedesign.

2/ Ledelse af digitalisering - i øjenhøjde

Kommunaldirektør Kenneth Kristensen og ekstern konsulent Harald Tokerød fortalte om en tilgang, som Dragør Kommune gennem godt et år har benyttet sig af for at gøre ledere og medarbejderne nysgerrige på digitalisering og få dem inddraget i den digitale transformation: En digital coach går i direkte dialog med afdelingerne om store og små idéer til digitalisering af afdelingens kerneopgaver, og deltagerne fik præsenteret en række eksempler på, hvad der er kommet ud af disse processer.

3/ Kommunerne og KOMBIT – sammen om digital innovation.

Poul Ditlev Christiansen fra KOMBIT præsenterede KOMBIT’s innovationsmodel og lancerede en helt ny platform til beskrivelse af idéer. KOMBIT havde forberedt en konkret øvelse om værdianslåelse af en konkret, medbragt idé. På bedste agile og inddragende vis besluttede KOMBIT dog hurtigt at lade øvelsen udgå. Der var nemlig brug for at lytte til de diskussionslystne kommunale deltagere, der udviste stor viden om, hvad der skal til for at generere, modne og realisere idéer. Der var stemning for, at den første og vigtigste idé i den nye idébank skulle være at videreudvikle konceptet, så kommunerne får incitament til at benytte idébanken.

4/ Anvendelsesscenarier for Machine Learning i kommunerne

Computerkraft kan finde mønstrene – mennesker giver dem mening: Tim Daniel Hansen fra Droids Agency afholdt en workshop om hvordan Machine Learning kan hjælpe kommunerne via avanceret dataanalyse, Natural Language Processing og Computer Vision, og derved hjælpe kommunerne til at yde bedre og mere effektiv service. Fokus for workshoppen var på 24 konkrete kommunale scenarier, hvor Machine Learning kan bidrage til at løse udfordringer og skabe merværdi i den kommunale verden.

5/ RPA – automatisering af administrative arbejdsgange

Projektleder Lise Frandsen, og senior partner Per Eeg fra Devoteam gennemgik hvad Robotics Process Automation er, og hvordan teknologien den kan skabe værdi i kommunerne. På workshoppen deltog repræsentanter for fem projektkommuner som delte deres erfaringer med RPA og hvad de vurderer, andre kommuner kan bruge analysen til.

6/ Ny teknologi og dilemmaer 

Frederik Nordentoft Andersen fra KL afholdt en workshop om Kommunernes Teknologispringsprojekt "velfærd gennem ny teknologi”, som blev præsenteret. Thomas Lerche fra Gladsaxe Kommune gav derefter indblik i Gladsaxe kommunes tværgående dataarbejde med udgangspunkt i en struktureret proces, der omfatter bl.a. omfatter idéfase, screening mm. – hele vejen til drift. I såvel indledende oplæg som workshop var fokus på dilemmaer ift. fordele som ny teknologi kan give, bl.a. kvalitet og økonomi, set i forhold til bl.a. etik og privatliv samt på hvordan stigmatisering undgås.

7/ Innovation, digitalisering og SmarCity i Aarhus Kommune

Anne Vest Hansen fra ITK Lab – Center for Innovation, fortalte om, hvordan Aarhus Kommunen arbejder med at fremme innovation og digitalisering af byrummet.  På workshoppen var der fokus på konkrete metoder til innovation med servicedesign og samskabelse i centrum og med fokus på at anvende en menneskecentreret tilgang til at løse udfordringer.

8/ Fremtidens digitale kompetencer - kompetencer til et digitalt arbejdsliv

Kontorchef i KL Pia Færch og Seniorkonsulent fra Rambøll Søren Skaarup præsenterede på sessionen KL’s værktøjer til at få en lokal dialog om de nødvendige kompetencer til et digitalt arbejdsliv i kommunerne.  Med digitale kompetencer forstås kompetencer til at kunne anvende digitale teknologier til at løse en given opgave eller problem, kompetencer til at udvikle fagligheden og den måde, opgaverne løses på i lyset af de digitale muligheder, og kompetencer til at bidrage med faglig indsigt og viden til udviklingen og implementeringen af de digitale løsninger. Værktøjerne er tilgængelige på kl.dk/digitalekompetencer. 

Det øvrige program på Kommunernes Digitaliseringstræf 2018

Det øvrige program på  indeholdt: 

Kommunernes Digitaliseringstræf 2018 blev afholdt den 29. maj 2018 i Kolding. Se alle præsentationer og det fulde program herunder:

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Program for Kommunernes Digitaliseringstræf 2018

 • PDF

  It-sikkerhed og persondataforordningen ved Cristina A Gulisano fra Datatilsynet

 • PDF

  Servicedesign - nye metoder og perspektiver ved Anne-Sofie Thomsen fra KL

 • PDF

  Servicedesign og forankring ved Mark Jensen fra Gladsaxe Kommune

 • PDF

  Ledelse af digitalisering i øjenhøjde ved Dragør Kommune

 • PDF

  Kommunerne og KOMBIT - sammen om digital innovation ved Poul Ditlev Christiansen fra KOMBIT

 • PDF

  Machine Learning inkl cases ved Tim Daniel Hansen fra Droids Agency

 • PDF

  RPA - automatisering af administrative arbejdsgange ved Devoteam

 • PDF

  Ny teknologi og dilemmaer ved Frederik Nordentoft Andersen fra KL

 • PDF

  Innovation digitalisering og SmartCity ved Anne Vest Hansen fra ITK Lab

 • PDF

  Forvandlingsledelse ved Professor Ole Fogh Kirkeby, CBS

 • PDF

  De nye teknologiers betydning for danske kommuner ved Rasmus Bie-Olsen fra DareDisrupt

 • PDF

  Perspektiver for digitalisering af den offentlige sektor ved Casper Pedersen fra Gartner