01. juni 2018

De yngste vælgere stemmer mere

Formændene for KL og Danske Regioner glæder sig over, at flere og flere af de yngste vælgere stemmer ved kommunal- og regionsvalgene.

17 procentpoint. Så stor var stigningen i de 18-åriges valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalget i 2017 sammenlignet med valget i 2009. Stemmeprocenten for de 18-årige endte dermed på 75, 1 %, mens 60,1 % af de 19-20-årige stemte.

Det viser en ny omfattende kortlægning af valgdeltagelsen, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet står bag.

Danske Regioner: Unge holder den demokratiske fakkel højt

Den samlede valgdeltagelse var ved kommunal- og regionsvalget i 2017 på 70,8 %, hvilket er tæt på det ekstraordinært gode resultat i 2013 på 71,9 %.

”Det fryder mig, at fremtidens generation ser ud til at holde den demokratiske fakkel højt. Og så skal vi jo huske, at vi skal blive ved med at skubbe til de nye generationer og holde vores demokrati aktivt og levende. Vi kan jo fortsat se lav valgdeltagelse for de unge i 20’erne,” siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

KL: Vores indsats batter noget

Kasper Møller Hansen, som står bag kortlægningen, peger på mobiliserende kampagner som en af de vigtige faktorer bag de unges stigende valgdeltagelse. Det glæder KL’s formand Jacob Bundsgaard:

’Både kommuner og regioner har stået bag omfattende aktiviteter for at gøre valget synligt og for at mobilisere vælgerne. Den indsats, kan vi nu se, batter noget. Men det er ikke gjort med kampagner hvert fjerde år. Også mellem valgene skal vi i kommunalbestyrelserne og regionsrådene arbejde meget aktivt med at inddrage borgerne i udviklingen af kommunerne og regionerne,’ lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Fakta

Kampagner for høj valgdeltagelse
I efteråret 2017 arbejdede Økonomi- og indenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, samt en lang række kommuner, regioner og eksterne parter for en høj valgdeltagelse med kampagnen ’Tænk sig om, før du ikke stemmer’. Målet var at sikre synlighed om valget og opfordre vælgerne til at deltage. Kampagnen var målrettet alle vælgere, med særligt fokus på de 22-29-årige, som har den laveste valgdeltagelse. 

Kasper Møller Hansen: Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017. Københavns Universitet, 2018. 
Rapporten fokuserer på valgdeltagelsen fordelt på de forskellige sociodemografiske grupper ved kommunal- og regionsvalget i 2017, og analyserer udviklingen i valgdeltagelse fra valg til valg fordelt på de sociodemografiske grupper. Rapporten viser, at de yngste vælgere oplevede en stigning i deres valgdeltagelse i 2017, da de 18-åriges valgdeltagelse steg med 4 procentpoint. De 18-årige stemte dermed hele 17 procentpoint mere ved kommunal- og regionsvalget i 2017 end de gjorde i 2009. Det er den højeste valgdeltagelse nogensinde målt for denne gruppe.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele Kasper Møller Hansens rapport "Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017" her