28. juni 2018

Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019 - 2022

Der er indledt en proces, der skal føre frem til den ny ReVUS for 2019 - 22. ReVUS skal godkendes af det nye Vækstforum og regionsrådet ultimo 2018

Der er lagt op til, at følgende temaer indgår i drøftelserne og i udviklingen af strategien:

  1. Styrket konkurrencekraft og vækst hos virksomhederne
  2. Vækstområder driver regionens udvikling fremad
  3. Klar til fremtidens arbejdsmarked
  4. Den sammenhængende region

KKR Sjælland drøftede oplægget til en ny ReVUS for 2019 - 2022 og godkendte de fire strategiske målsætninger og 12 indsatsområder som grundlag for fremadrettede strategiske indsatser i kommunernes fælles arbejde med at skabe vækst og udvikling.