22. juni 2018

Aftaler om genoptræning

KL's bestyrelse har i går besluttet at overgive opgaven med at forhandle, indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører af genoptræningsydelser til Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Helt konkret vil opgaven blive placeret i FritValgService, som etableres som et datterselskab under SKI's ejerskab.

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om indførelse af udvidet frit valg til genoptræning. Loven giver borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, ret til at kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan påbegynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Samtidig pålægges KL ansvaret for at forhandle og indgå aftaler med private leverandører om genoptræningsopgaven. Loven træder i kraft 1. juli 2018, men bekendtgørelserne og vejledningen, der skal udmønte lovgivningen, venter vi stadig på.

Kommunerne er enige i ambitionen om, at borgerne får genoptræning af høj kvalitet, og at det sker hurtigt efter udskrivning fra sygehus. Og der arbejdes hårdt på at leve op til den nye lovgivning. Det gælder både i den enkelte kommune i forhold til at have fokus på hurtig igangsættelse og effektive forløb og centralt i forhold til at etablere aftaler med private leverandører.

Oplagt at give opgaven til FritValgService

KL's bestyrelse har besluttet, at FritValgService, som etableres som et datterselskab af SKI, på vegne af KL skal forhandle, indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører af genoptræningsydelser.

"SKI er kommunernes fælles indkøbsfunktion. Det er derfor oplagt at give opgaven med at indgå kontrakter med private leverandører til FritValgService under SKI, som i forvejen har mange af de kompetencer, der er nødvendige" siger direktør i KL Kristian Heunicke.

Selv om der arbejdes på højtryk med at implementere den nye lovgivning, er det urealistisk, at kontrakterne bliver klar fra 1. juli. Det kræver tid at forberede implementeringen, så det sikres, at kontrakterne er skruet rigtigt sammen, og at der er det rette kvalitetsniveau i genoptræningen. KL har tidligere gjort sundhedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg opmærksom på, at det ikke vil være muligt at leve op til lovgivningen fra 1. juli.