13. juni 2018

4. Nationale konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter og ViBIS afholder den 4. Nationale konference om værdien af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet den 1. november 2018. Tilmeld dig via linket nederst på denne side.

Udvikling og afprøvning af brugerinddragende inititativer

Værdien af at inddrage borgere, patienter og pårørendes viden og ressourcer er i dag dokumenteret og accepteret blandt sundhedsvæsenets aktører. I både kommuner og regioner arbejder ledere, sundhedspersoner og brugerne med at udvikle og afprøve brugerinddragende initiativer.

Stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser

Sundhedsvæsenet står over for en række forandringer, som vil få efterspørgslen efter sundhedsydelser til at stige markant. Forandringerne vil bringe massive udfordringer med sig, og det er langt hen ad vejen stadig usikkert, hvordan man bedst kan overkomme dem.

Konference om brugerinddragelse

På den 4. Nationale konference om brugerinddragelse retter Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Danske Patienter blikket mod nogle af de mest centrale udfordringer – nemlig styring, ulighed i sundhed, sammenhæng og rationel brug af ressourcer. Sammen vil vi blive klogere på udfordringerne – og på potentialet i at lade brugerinddragelse være en del af løsningen.

Du kan tilmelde dig konferencen her: 4. Nationale konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet