06. juli 2018

Sunde kostvaner: KL arbejder for at forebygge sygdom igennem bedre kostvaner

Sunde kostvaner kan være med til at forebygge sygdom. Det er udgangspunktet for, hvordan lokale og regionale myndigheder kan skabe incitamenter til at skabe sunde og bæredygtige kostvaner i Det Europæiske Regionsudvalg.

"Lokale og regionale myndigheder har, som de myndigheder, der er nærmest borgerne, gode betingelser for at arbejde for at forbedre folkesundheden og hjælpe med at fremme bedre kostvaner."

Sådan siger Kirstine Bille, 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og næstformand i KL's internationale udvalg i forbindelse med, at der i Det Europæiske Regionsudvalg er blevet behandlet en sag om, hvordan lokale og regionale myndigheder kan skabe incitamenter til fremme af sunde og bæredygtige kostvaner.

Udtalelsens forslag går bl.a. på, hvordan man kan anvende offentlig styring til at fremme sunde spisevaner. Dette kan inkludere en række forskellige tiltag, herunder fx kampagner, men også fysisk planlægning og infrastruktur.

"Jo tidligere man sætter ind med forebyggelse, des færre problemer vil der opstå senere. At skabe gode kostvaner fra tidlig alder er vigtig del af dette, hvorfor udtalelsen også sætter fokus på, hvad myndighederne kan gøre allerede fra daginstitutionsalderen" fortsætter Kirstine Bille.

KL har i arbejdet med sagen fokuseret på at sikre det lokale råderum til fastlægge de forebyggelsespolitikker, som giver mening i lokalsamfundet. "Der er store forskelle mellem EU-landene – og dermed forskel på, hvilke løsninger der fungerer bedst i de enkelte lande. Nogle steder er det fx kutyme med skolemad, mens andre steder, som i Danmark, får børnene en madpakke med hjemmefra" siger Kirstine Bille. 

Det stiller vidt forskellige krav til myndighederne i forbindelse med forebyggelsesindsatsen. "For eksempel fik vi fra dansk side en ændring i udtalelsen igennem om, at man kan fra lokal side kan arbejde med at øge frivilligheden i fødevareproduktion i nyttehaver eller lignende. Det kan bidrage til sunde og bæredygtige kostvaner og samtidig give børnene en ide om, hvor maden kommer fra" slutter Kirstine Bille. Der var bred støtte fra de øvrige EU-lande til det danske ændringsforslag.

Såfremt man vil læse mere om initiativet, kan Regionsudvalgets udtalelse læses her.