04. juli 2018

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

Læs mere i bilagene.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

 • PDF

  Bilag 1 APR 2018

 • PDF

  Bilag 2 apr 2018

 • PDF

  Bilag 3 APR 2018

 • PDF

  Bilag 4 APR 2018

 • PDF

  Bilag 5 APR 2018