03. juli 2018

Økonomisk kompensation for reglerne om databeskyttelse

KL og regeringen har nu indgået aftale om økonomisk kompensation til kommunerne for de nye administrative krav i reglerne om databeskyttelse.

Kommunerne kompenseres med 60,3 mio. kr. i 2018, 86,6 mio. kr. i 2019 og 68,5 mio. kr. fra 2020. 

Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er nu afsluttet og kommunerne kan se frem til en permanent økonomisk kompensation for de nye administrative opgaver som følge af de nye regler i databeskyttelsesforordningen. Der er således enighed om, at reglerne vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne.

Læs om økonomiforhandlingerne her.

Kompensationen

Kompensationen dækker bl.a. over:

–    Krav om udpegelse af databeskyttelsesrådgivere

–    Krav om øget kontrol med databehandlere via mere omfattende databehandleraftaler og opfølgning på disse

–    Krav om anmeldelse af sikkerhedsbrud til Datatilsynet og underretning af borgerne om sikkerhedsbrud

–    Krav om, at kommunerne skal føre fortegnelser over og dokumentere deres databehandling

–    Udvidelse af borgernes ret til oplysninger om kommunes behandling af borgernes oplysninger, herunder indsigtsretten

–    Krav om, at kommunerne skal indrette sig organisatorisk og teknisk i forhold til kravene om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Kravet om udarbejdelse af konsekvensanalyser er kommunerne ikke blevet kompenseret for, da det er Justitsministeriets vurdering, at kommunerne kun i begrænset omfang vil skulle udføre konsekvensanalyser.