04. juli 2018

Øget fokus på beskæftigelse og fælles afsæt overfor borgerne – skal din kommune nå at deltage på KL og LG Insight's opkvalificeringsprogram IPA?

IPA står for Integration På Arbejdsmarkedet og er et opkvalificeringsprogram på integrationsområdet til en mere virksomhedsnær indsats. Der er få pladser tilbage på de sidste 5 IPA-forløb, der afvikles i efteråret 2018.

430 ud af IPA-programmets 500 pladser er allerede booket. 14 forløb er afsluttet. Der udbydes således 5 forløb i resten af 2018, hvoraf nogle kun har få ledige pladser.

På IPA-programmet får kommuner og eksterne samarbejdspartnere viden og værktøjer til, hvordan integrationsindsatsen gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. Det enkelte kursusforløb gennemføres i samarbejde med Mploy, Integrationsnet og Pluss Leadership.

IPA har styrket det fælles afsæt med øget fokus på beskæftigelse

Flere ledere på integrationsområdet har meldt positivt tilbage for deltagelsen på opkvalificeringsprogrammet IPA.

Rikke Holm, leder for Integration i Bornholms Regionskommune, fremhæver synergien mellem dét kommunen indledningsvist efterspurgte, og undervisningen på forløbet. Forløbet i Bornholms Regionskommune blev afholdt sammen med sprogcentret, og det har styrket det fælles afsæt:

”Ift. samarbejdet med sprogcentret har IPA-forløbet været med til at definere vigtigheden af, at borgerne kommer i job, og hvordan sprogcentrene kan være med til at understøtte vejen til beskæftigelse. Undervisningen kan indeholde øvelser i at have dialog med kollegaer over frokosten eller træne fagudtryk indenfor den branche borgerne søger beskæftigelse - det skaber en helt anden sammenhæng for borgeren, når sprogundervisningen understøtter jobplanen”.

Det fælles afsæt er ligeledes blevet styrket blandt medarbejdere i integrationsafdelingen, hvor Rikke Holm fremhæver, at flere faggrupper har fået øget fokus på beskæftigelse:

”På medarbejderniveau har IPA-forløbet været med til, uanset funktion eller faggruppe, at få skabt et fælles afsæt overfor borgerne, hvor man overordnet tænker beskæftigelse og italesætter det overfor borgerne”.

Bethina Danielsen, Integrationschef i Kolding Kommune, fremhæver ligeledes styrken ved, at hele afdelingen har deltaget på IPA:

”Det har været rigtig godt, at hele afdelingen var med på forløbet, da det giver en fælles kurs og et fælles udgangspunkt. Det handler meget om samarbejde mellem faggrupperne – og jobkonsulenter kan ikke lykkes alene”.

Derudover vil Bethina Danielsen gerne rose underviserne og programmet for forløbet, og siger:

”Det er nogle rigtig dygtige undervisere og et godt program, og man oplever, at underviserne har sat sig godt ind i kommunen”.

Praktisk

Forløb i efteråret 2018

  • 5.9 + 6.9 i Aalborg og 10.10 + 11.10 i en kommune: få ledige pladser
  • 6.9 + 7.9 i Odense og 10.10 + 11.10 i Odense – Dette er et særligt forløb for Sprogcentre
  • 12.9 + 13.9 i Herlev og 25.10 + 26.10 i en kommune: ledige pladser

Ønsker din kommune at rekvirere et IPA- forløb til kommunen – kontakt projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL, dlj@kl.dk, og hør mere om mulighederne.

Prisen for hele programmet er 2.500 kr. ekskl. moms for kommunalt ansatte og 5.000 kr. ekskl. moms for private aktører. Den lave pris for kommuner skyldes, at IPA er delvist finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration via satspuljemidler.

Tilmelding sker på COK's hjemmeside http://www.cok.dk/ipa-forlob.

Der kan læses mere om IPA på www.kl.dk/IPA. Spørgsmål kan rettes til projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL på dlj@kl.dk eller på 3370 3543.