05. juli 2018

Møde i KL's Teknikerkontaktudvalg fredag den 17. august 2018

Her finder du lukket samt åben dagsorden og tilhørende bilag til mødet i Teknikerkontaktudvalget fredag den 17. august 218.

Kære TKU-medlemmer

Hermed lukket samt åben dagsorden til mødet i KL's Teknikerkontaktudvalg fredag den 17. august 2018 kl. 9.30 i mødelokale S-02. Der er frokost i gæstekantinen umiddelbart efter mødet. Såfremt du ikke deltager i selve frokosten, bedes du melde afbud til chefsekretær Hanne Paroli - hpa@kl.dk - 3370 3495.

Venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, Teknik & Miljø

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Åben dagsorden til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 17. august 2018

 • PDF

  Åben bilagsdel til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 17. august 2018

 • PDF

  Lukket dagsorden til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 17. august 2018

 • PDF

  Lukket bilagsdel til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde fredag den 17. august 2018