31. juli 2018

Konference om datadrevet styring og ledelse

Kan data skabe bedre sammenhængende indsatser for udsatte børn og unge? Kan data bane vejen for bedre sundhed? Kan data understøtte en bedre folkeskole? Kom til KL's datakonference og bliv klogere.

Data kan bidrage til bedre beslutninger i kommunerne og være med til at skabe velfærd. Næste skridt er at gå fra at tale om mulighederne i data til at udnytte disse i styring og ledelse i den enkelte kommune.

Med konferencen ”Når data skaber velfærd” sætter KL fokus på, hvordan kommunerne kan anvende data til mere velfærd for pengene. På konferencen får du inputs til, hvordan din kommune kan anvende dataunderstøttet styring og ledelse til gavn for både kvaliteten af indsatserne, økonomien i kommunekassen og effekterne på lang sigt.

Vi fokuserer på de data og muligheder, der allerede er tilgængelige for kommuner. Initiativerne kræver som udgangspunkt ikke investering i nye systemer eller programmer - men at I investerer ledelsesfokus og medarbejdertid i at udnytte data.

Konferencen finder sted i Kolding d. 12. december 2018. Se programmet og tilmeld dig her.