02. januar 2018

Røg på produktionsskolen

På Herning Produktionsskole har de med et nyt projekt haft succes med at nedbringe antallet af rygere

Projektets formål
Projektets formål er at reducere antallet af rygere på Herning Produktionsskole.  

Indhold
Der er nedsat et ”rygeudvalg” bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, Herning Produktionsskole samt konsulent fra Staben i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Udvalget har blandt andet igangsat følende aktiviteter:

  • Uddannelse af to medarbejdere fra Herning Produktionsskole i grundkursus for rygestoprådgivere i konceptet ”Rygeafvænning for Unge” hos Kræftens Bekæmpelse.
  • Workshop for alle skolens medarbejdere med fokus på de fysiske rammer og aktiviteter, som kan motivere de unge til aktive pauser og nye fællesskaber. I forbindelse med den årlige sommerlejr i 2016 er der gennemført en lignende proces med produktionsskolens elever.
  • Indkøb af blandt andet bordfodbold, bordtennis og diverse redskaber til gymnastiksalen. I udeområdet er der flere steder opsat borde og bænke, så det er muligt fx at spise frokost. Et tidligere mødelokale er indrettet til et hyggeligt ”stillerum”, hvor eleverne kan trække sig tilbage, hvis de har brug for ro og stilhed.
  • I oktober 2016 blev der i samarbejde med frivillige unge fra Kræftens Bekæmpelse afholdt en rygestopevent for skolens elever og lærere.
  • Oplæg og workshop for medarbejderne på Herning Produktionsskole med fokus på rygning, normer, holdninger og kultur samt redskaber til gennem samtaler at støtte elevens motivation, tiltro og parathed til at tage fat på egne rygevaner.

Effekt
Der er udarbejdet en lokal rygepolitik for Herning Produktionsskole. Rygepolitikken beskriver formål, rammer og regler for rygning, brugen af e-cigaretter, snus og tyggetobak samt skolens tilbud om rygestopkurser m.m. Herning Produktionsskole har besluttet at indføre røgfri skoletid pr. 1. august 2017.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende rygning blandt eleverne på Herning Produktionsskole er gennemført i uge 11 i 2016 og uge 11 i 2017. Undersøgelsen gennemføres igen i uge 11 i 2018.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2017 viser, at andelen af dagligrygere er faldet fra 48 % til 42 %. Knap 60 % af rygerne, dagligrygere og lejlighedsrygere, svarer ja til, at de gerne vil holde op med at ryge. Af dem vil 23 % gerne have støtte og hjælp til at gennemføre et rygestop.

Ovenstående vidner om, at skønt de unge af forskellige årsager fastholder deres rygning, så ønsker de at være røgfri. Produktionsskolens beslutning om at indføre røgfri skoletid og at tilbyde rygestopsamtaler og nikotinerstatning kan derfor være en kærkommen støtte og håndsrækning til de unge i forhold til at kunne gennemføre et rygestop.

Siden projektets start er der sket et drastisk fald i antallet af dagligrygere blandt skolens medarbejdere. I forbindelse med ansættelsessamtaler af nye medarbejdere bliver skolens rygepolitik og rygeregler præsenteret.

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Herning Produktionsskole og Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Projektperiode: 1. januar 2016 til 30. juni 2018.

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune

Kontaktoplysninger
Ellen Aavad Holm
Staben for Sundhed og Ældre
Herning Kommune
Mail: suaeh@herning.dk
Tlf. 23 29 35 19