05. januar 2018

Rammearkitekturpuljen 2018: Modtagere udpeget

Fem kommuner har netop fået besked fra KL om, at de i 2018 modtager støtte til brug af rammearkitekturen i initiativer om så forskellige emner som Økonomi, Organisation, Klassifikation, Brugerportalinitiativet og Leverandøradgang til vedligehold af systemoverblik i KITOS.

Rammearkitekturpuljen er en del af kommunernes digitale handlingsplan for 2016-20, og resultatet af de støttede initiativer kommer alle landets kommuner til gavn gennem Den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Modtagere af puljemidler

KL modtog seks ansøgninger inden fristens udløb til for et samlet beløb, som var noget højere end den halve mio. kr., der var til rådighed. Samlet set udgjorde de seks ansøgninger et stærkt ansøgerfelt, som det ikke var let at prioritere imellem. Efter indstilling fra KL og KOMBITs arkitekturboard har KL's direktion besluttet at fordele puljemidlerne på følgende måde:

  1. Debitorinterface, 75.000 kroner. Aarhus Kommune.
  2. Effektive processer til vedligeholdelse af organisation, 100.000 kroner. Thisted Kommune
  3. Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv, 65.000 kroner. Syddjurs Kommune.
  4. Gevinstrealisering gennem sammenhæng mellem administrative og pædagogiske it-systemer: 100.000 kroner. Odder Kommune.
  5. OS2kitos som autoritativ kilde til oplysninger om IT-systemer, Snit-flader og KLE, 160.000 kroner. Ballerup Kommune.

KL ønsker at takke de seks ansøgende kommuner for gode, inspirerende initiativer. Alle kommuner opfordres til at ansøge om midler, når KL igen melder puljen ud i slutningen af 2018. 

Stor geografisk udbredelse

Vender man blikket mod de fem modtagere af puljemidler, fremgår det, at de har en bred kreds af øvrige kommuner tilknyttet ansøgningerne som direkte eller indirekte medansøgere. Det vidner om et meget levende fagligt miljø i kommunernes digitaliseringsarbejde og afspejler en stor interesse for den fælleskommunale rammearkitektur og for kommunal it-udvikling.

Næste skridt

KL ser frem til at følge de nye projekter, efterhånden som de skrider fremad. Det er vigtigt, at de gevinster, som initiativerne høster, kommer alle landets kommuner til gavn. Derfor bistår KL projekterne med at leve op til rammearkitekturens intentioner og ser frem til, at de modtagende kommuner formidler de opnåede erfaringer på samme høje niveau, som de fire kommunale projekter, der modtog støtte i 2017, har imponeret med.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om Rammearkitekturpuljen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Dan Bjørneboe, KL, på dabj@kl.dk eller +45 33 70 30 96.