02. januar 2018

Rådgivning til unge og forældre ift. rusmidler

I Odense Kommune bruger de tidlige rådgivende samtaler med unge og deres forældre for at hindre rusmiddelmisbrug blandt de unge i kommunen

Formål med projektet/tiltaget
En tidlig rådgivende indsats til unge mhp., at de ændrer holdning og adfærd i fht. rusmiddelbrug.  At de unge stopper deres brug/misbrug eller at der brobygges til behandling ved behov.

Rådgivende samtaler til forældre mhp at give dem viden og rådgivning om unges brug/misbrug af rusmidler, give dem redskaber til at kommunikere med deres unge om problematikkerne vedr. rusmidler, samt klæde dem på til at få de unge til at tage imod et tilbud om rådgivning/behandling.

Gruppetilbud til forældre mhp at de får mulighed for at møde andre forældre i samme situation og høre om andres erfaringer og få en mulighed for at læsse af. Endvidere at forældrene får en fælles viden om rusmidler og forandringsprocesser samt redskaber til bedre kommunikation med de unge om rusmidler.

Målgruppe
Unge under 25 år bosat i Odense kommune eller som er tilmeldt en ungdomsuddannelse i Odense.

Forældre til ovenstående målgruppe af unge.

Indhold
Unge: op til 5 rådgivende anonyme samtaler. Hvis de er under 18 informeres forældrene efter den første samtale om, at den unge deltager i forløb.

Forældre: 1-2 individuelle rådgivende samtaler og/eller gruppeforløb over 4 gruppegange á 3 timer.

Effekt
Målene for 2016: 90 rådgivningsforløb med unge, 50 rådgivningssamtaler med forældre og 6 gruppeforløb med forældre.

Organisering
Projektet er organiseret i Odense Kommunes Behandlingscenter, Unge & Rusmidler.

Finansiering
Drift

Kontakt
Gitte Ellegaard Frederiksen, Rådgivningen, gef@odense.dk 23262091
Åse Kjøller, leder i Unge & Rusmidler, aawk@odense.dk 24441361

Link
Ungeafdelingen.dk