02. januar 2018

Osteoporose

Osteoporose-skolen i Herning Kommune underviser i osteoporose og tilrettelægger træningsforløb for borgere med sygdommen. Tilbuddet har vist sig at være meget populært.

Formål

 • Tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed.
 • At afholde osteoporose-skole med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil og forebygge forværring af sygdommen samt knoglebrud som følge af knogleskørhed

Målgruppe

 • Alle borgere som er i risiko for udvikling af knogleskørhed.
 • Osteoporose-skolen henvender sig til borgere bosat i Herning Kommune, der er diagnosticeret med osteoporose ved en måling af knoglernes kalkindhold (DEXA-scanning).

Indhold

Tidlig opsporing og rekruttering via Osteoporoseforeningen, de praktiserende læger og deltagelse i diverse åbent-hus arrangementer på fx Aktivitetscentre og Herning Bibliotek.

Osteoporose-skolen strækker sig i over syv gange med undervisning én gang ugentligt á to timer.

Deltagerantal pr. hold: 12 deltagere. Opfølgningsmøde 3 måneder efter afslutning.

Der afvikles fire forløb årligt.

En ergoterapeut og en fysioterapeut er primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en teoretisk del og en del med træning. Der undervises i følgende emner:

 • Hvad er osteoporose? At leve med osteoporose, hvad er vigtigt? (Osteoporoseforeningen)
 • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter
 • Medicin og kosttilskud (Farmaceut)
 • Knoglevenlig kost (Diætist)
 • Træningsformer

Ved afslutning af Osteoporose-skolen har deltagerne mulighed for, at for at fortsætte med vedligeholdende træning på selvtræningshold.

Effekt
Antallet af borgere, som har ønsket at deltage på osteoporose-skolen, har været overraskende stort. For at afvikle ventelisten er der i foråret 2017 afviklet tre ekstra forløb.

Effekten af forløbet evalueres ved hjælp af MoEva. Et redskab der er udviklet til monitorering og evaluering af patientuddannelser. Borgerne udfylder et elektronisk spørgeskema om helbredsrelateret livskvalitet, mestringsevne, livsstil samt evaluering af holdforløb.

Skemaet udfyldes ved holdopstart, holdafslutning, 3 måneder og 12 måneder efter holdafslutning.

Resultater fra spørgeskemaerne udtrækkes ultimo 2017, 2018 og 2019.

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Osteoporoseforeningen og Herning Kommune.

Projektperiode: 1. september 2015 til 31. marts 2019.

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Osteoporoseforeningen, repræsentant for de praktiserende læger samt repræsentanter fra Herning Kommune.

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget.

Kontaktoplysninger
Hanne Voldsgaard Nielsen

Sundhedsfremme, Kost, Træning og Hjælpemidler
Herning Kommune
gophv@herning.dk

Tlf. 20 35 83 45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Formål

 • Tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed.
 • At afholde osteoporose-skole med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil og forebygge forværring af sygdommen samt knoglebrud som følge af knogleskørhed

 

Målgruppe

 • Alle borgere som er i risiko for udvikling af knogleskørhed.
 • Osteoporose-skolen henvender sig til borgere bosat i Herning Kommune, der er diagnosticeret med osteoporose ved en måling af knoglernes kalkindhold (DEXA-scanning).

 

Indhold

Tidlig opsporing og rekruttering via Osteoporoseforeningen, de praktiserende læger og deltagelse i diverse åbent-hus arrangementer på fx Aktivitetscentre og Herning Bibliotek.

 

Osteoporose-skolen strækker sig i over syv gange med undervisning én gang ugentligt á to timer.

Deltagerantal pr. hold: 12 deltagere. Opfølgningsmøde 3 måneder efter afslutning.

Der afvikles fire forløb årligt.

 

En ergoterapeut og en fysioterapeut er primære ansvarlige for at tilrettelægge og afvikle holdforløbene. Hver seance består af en teoretisk del og en del med træning. Der undervises i følgende emner:

 • Hvad er osteoporose? At leve med osteoporose, hvad er vigtigt? (Osteoporoseforeningen)
 • Ergonomi og dagligdagsaktiviteter
 • Medicin og kosttilskud (Farmaceut)
 • Knoglevenlig kost (Diætist)
 • Træningsformer

 

Ved afslutning af Osteoporose-skolen har deltagerne mulighed for, at for at fortsætte med vedligeholdende træning på selvtræningshold.

 

Effekt

Antallet af borgere, som har ønsket at deltage på osteoporose-skolen, har været overraskende stort. For at afvikle ventelisten er der i foråret 2017 afviklet tre ekstra forløb.

 

Effekten af forløbet evalueres ved hjælp af MoEva. Et redskab der er udviklet til monitorering og evaluering af patientuddannelser. Borgerne udfylder et elektronisk spørgeskema om helbredsrelateret livskvalitet, mestringsevne, livsstil samt evaluering af holdforløb.

 

Skemaet udfyldes ved holdopstart, holdafslutning, 3 måneder og 12 måneder efter holdafslutning.

Resultater fra spørgeskemaerne udtrækkes ultimo 2017, 2018 og 2019.

 

Organisering

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Osteoporoseforeningen og Herning Kommune.

Projektperiode: 1. september 2015 til 31. marts 2019.

 

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Osteoporoseforeningen, repræsentant for de praktiserende læger samt repræsentanter fra Herning Kommune.

 

Finansiering

Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget.

 

Kontaktoplysninger

Hanne Voldsgaard Nielsen

Sundhedsfremme, Kost, Træning og Hjælpemidler
Herning Kommune
gophv@herning.dk

Tlf. 20 35 83 45