11. januar 2018

Opsigelse af Nationalbibliografien og bibliotek.dk

Kulturministeriet har med årsskiftet 17/18 opsagt deres aftaler med DBC A/S om leverance af ydelserne Nationalbibliografien og bibliotek.dk. Aftalen for Nationalbibliografien udløber med udgangen af 2022 og aftalen for bibliotek.dk med udgangen af 2019.

Opsigelsen af aftalerne skal ses i lyset af, at Kulturministeriet ser behov for at undersøge nye og fremadrettede muligheder for varetagelsen af opgaverne. Kulturministeriet har i den forbindelse også meddelt, at staten ønsker at afvikle sit medejerskab til DBC A/S (Dansk Bibliotekscenter). Den endelig beslutning herom vil blive taget i 2018 gennem forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. I henhold til den gældende aftale med KL kan ejerskabet opsiges med fem års varsel til udgangen af et kalenderår.

Se yderligere om sagen i Kulturministeriets pressemeddelelse.