15. januar 2018

Ny vejledning om det politiske arbejde i kommunalbestyrelser og udvalg

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har udgivet en ny version af vejledningen "Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg". Vejledningen fungerer som et opslagsværk og en håndbog, som landets kommunalbestyrelsesmedlemmer kan bruge i hverdagen gennem hele valgperioden.

Landets kommunalbestyrelser skal de næste fire år være med til at træffe vigtige beslutninger for borgere og lokalsamfund i kommunerne. Det er et privilegium og et stort ansvar, som den enkelte kommunalbestyrelse skal løfte i fællesskab.

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriets nye vejledning giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad arbejdet og rollen som kommunalbestyrelsesmedlem indebærer. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer man med fordel kan drøfte i kommunalbestyrelsen gennem valgperioden. Hvordan skaber man fx et godt grundlag for det politiske arbejde? Hvordan sikrer man en god politisk proces? Og hvilke ønsker og forventninger kan man som kommunalbestyrelse have til forvaltningens betjening?

"Det er de nye kommunalbestyrelser, der er blevet betroet rollen og opgaven som politisk ledelse i kommunen. Derfor kan det også være en god ide løbende at drøfte, hvordan man i fællesskab får skabt et godt politisk arbejdsklima," siger sekretariatschef i KL Solvejg Schultz-Jakobsen.

Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventnin­ger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.

Vejledningen tager udgangspunkt i den almindeligt udvalgsstyrede kommune, men langt størstedelen af dens indhold gælder også de kommuner, der har valgt en anden styreform.

Vejledningen erstatter vejledningen af samme navn fra 2013.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg