15. januar 2018

Ny digital strategi skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet lancerer den 15. januar 2018 en strategi for digital sundhed. Du kan læse mere om strategien her på siden.

Strategi for digital sundhed

Vandrejournalen til gravide skal være digital, kontakt til egen læge skal kunne foregå via en app, og tidlig opsporing af sygdom hos ældre skal understøttes digitalt.

Sådan lyder tre af 27 indsatser i en ny strategi for digital sundhed, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet lancerer i dag, den 15. januar 2018.

Strategien blev støttet med Finansloven for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti prioriterede 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte bedre og mere sikker brug af data i sundhedsvæsenet.

Danskerne ønsker sammenhæng

66 procent af danskerne ønsker ifølge Trygfonden og Mandag Morgen, at fremtidens sundhedsvæsen skal være mere sammenhængende.

En central forudsætning er, at det danske sundhedsvæsen samarbejder digitalt og på nye måder, hvilket også var én af de centrale konklusioner fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Strategien understøtter arbejdet med de ”Nationale mål for sundhedsvæsenet”, som regeringen, Danske Regioner og KL fremlagde i 2016.

Deling af oplysninger sker allerede

Der sendes allerede i dag flere millioner digitale beskeder rundt i sundhedsvæsenet hver måned, men behovet for at dele oplysninger digitalt og et samlet patientoverblik stiger i takt med, at sygehusene både bliver mere avancerede, og at de praktiserende læger får flere opgaver.

For eksempel kræver genoptræning efter en skade eller en operation både indsatser fra sygehuset, den praktiserende læge og kommunen.

Her er det strategiens mål, at samarbejdet i højere grad skal ske digitalt, samtidig med at patienterne selv kan få et bedre overblik over deres forløb.

Strategien løfter 5 indsatsområder med 27 indsatser:

  • Borgeren som aktiv partner: Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser.
  • Viden til tiden: Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser.
  • Forebyggelse: Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser.
  • Tillid og sikkerhed: Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser.
  • Fremdrift og fælles byggeblokke: Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser.

Strategien følger af økonomiaftalen for 2018 om en fælles strategi for digital sundhed 2018-2022.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Strategi for digital sundhed 2018-2022