12. januar 2018

Kortlægning af barrierer og udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi

KL har i samarbejde med 30 kommunale nøglepersoner fra hele landet kortlagt de 12 vigtigste barrierer og udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi – og opstillet en række bud på løsninger til hver af dem.

Kortlægningen er den anden af sin art og står på skuldrene af den første fra 2013. Siden da har velfærdsteknologiområdet udviklet sig meget, nye udfordringer kommet til, mens andre ikke længere er aktuelle. 

Derfor gav det efterhånden mening at opdatere kortlægningen. De 12 udfordringer knytter sig til samspillet mellem borger, teknologi og medarbejder.

Udfordringerne er:

1. Udfordringer i forhold til realisering af gevinster
2. Ressourcetung implementeringsproces
3. Manglende fokus på velfærdsteknologi hos mellemledere/driftsledere
4. Velfærdsteknologi indgår ikke som en fast del af vurderingen og/eller sortimentet, når borgeren bliver visiteret.
5. Frygten for besparelsesdagsordenen fylder hos medarbejderne
6. Ændring af faglig identitet
7. Mismatch mellem borger og teknologi
8. Målgruppen er begrænset
9. Vurdering af modenhed
10. Manglende forståelse/kendskab til teknologierne og hvordan de bedst anvendes i praksis
11. Datasikkerhed
12. Samtykkereglerne udgør en barriere for implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger

 

Kortlægningen af barrierer og udfordringer kan læses i sin fulde længde via linket i boksen "yderligere materiale" nedenfor sammen med en prioritering af de 12 udfordringer.