09. januar 2018

Kommunerne fortsætter stort fokus på den borgerrettede forebyggelse

Kommunerne fortsætter deres store fokus på den borgernære forebyggelse med vægt på videnbaserede anbefalinger, viser nye rapport. Der arbejdes særligt på at sikre høj faglig kvalitet i indsatserne.

Tobak, alkohol og fysisk aktivitet er fortsat de områder, som kommunerne prioriterer højest i forebyggelsesindsatserne. Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som beskriver status for kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne. Resultaterne er baseret på besvarelser fra spørgeskemaer sendt ud til alle landets 98 kommuner og er en gentagelse af lignende undersøgelser fra 2013, 2014 og 2015.

Inden for forebyggelsesområderne tobak, alkohol, fysisk aktivitet og mad og måltider svarer 95 procent af kommunerne, at de helt, i høj eller nogen grad lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

”I kommunerne har vi en unik mulighed for at hjælpe borgerne til at leve et sundt liv, fordi alle borgere på forskellige tidspunkter af deres liv er i kontakt med kommunen – fx i dagtilbuddet, på jobcentret, i ældreplejen, i byrummet og i naturen. Forebyggelsespakkerne har haft stor gennemslagskraft og betydning for arbejdet i kommunerne, og det er godt at se, at kommunerne fortsætter med at arbejde aktivt med forebyggelsespakkerne enten direkte eller som inspiration i indsatserne,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og fortsætter:

”Mange kommuner arbejdede, da forebyggelsespakkerne kom i 2012 og 2013, intensivt på at justere deres indsatser i forhold til de nye anbefalinger. Nu er vi der, hvor kommunerne har foretaget de oplagte justeringer og i højere grad arbejder på at sikre den helt rette kvalitet i indsatsen i forhold til de borgere, der bor i kommunen, ” siger Thomas Adelskov.

På KL’s Sundhedskonference den 16. januar præsenterer KL et nyt forebyggelsesudspil, som netop har fokus på at sikre kvalitet i indsatsen og at bibeholde fokus i indsatsen inden for ikke mindst tobak, alkohol og mental sundhed, som er nogle af de faktorer, der har allerstørst betydning for borgernes sundhed.

Stort fokus på borgernes trivsel

Den største procentvise stigning fra 2015 til 2017 ses for forebyggelsespakken om mental sundhed, hvor 40 procent af kommunerne i 2017 angiver, at de i høj grad/helt lever op til anbefalingerne – mod 29 procent i 2015.

”Mental sundhed kaldes i daglig tale trivsel, og vi møder i stigende grad børn og vokse, som har en dårlig mental sundhed eller psykiske lidelser. Det er derfor positivt, at vi nu tydeligt kan se, at kommunerne har øget fokus på fremme af trivsel og forebyggelse af dårlig mental sundhed. Det kan vi bl.a. se ved, at flere kommuner vurderer, at mental sundhed indgår som en integreret del af indsatsen i andre fagområder fx på jobcentrene, i ældreplejen og i dagtilbud,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Som forebyggelsesområde er mental sundhed et område, hvor der fortsat er behov for viden om årsager og risikofaktorer. Derfor vil en anbefaling i vores kommende forebyggelsesudspil også være, at forskningen på området styrkes, så vi kan blive klogere på, hvordan vi forebygger psykisk mistrivsel.”

Fakta

  • Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har netop offentliggjort rapporten 'Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017'.
  • Rapporten belyser status for kommunernes implementering af de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, samt udviklingen i perioden 2013-2017.
  • Rapporten belyser desuden status for kommunernes arbejde med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende kommunernes tilbud til borgere med kronisk sygdom.
  • Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker med vidensbaserede anbefalinger til, hvordan kommunerne kan fremme en sundere livsstil for borgerne udkom i 2012 og 2013. Anbefalingerne vedrørende kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom udkom i 2016.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om monitoreringen her

  • LINK

    Læs også Momentum: Kommunerne har godt fat i sundhedsfremme og forebyggelse