22. januar 2018

KL's høringssvar vedr. udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne

KL har den 17. januar angivet høringssvar om udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget i kassen "Yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne