KL's høringssvar vedr. udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne

KL har den 17. januar angivet høringssvar om udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget i kassen "Yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne