12. januar 2018

KL kortlægger fremtidens teknologi på kommunernes kerneområder