19. januar 2018

KL byder velkommen ved fællesoffentlig digitaliseringskonference 2018

Når dørene slås op den 23. april til konferencen Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2018 ("FDA2018"), vil Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL i regi af Styregruppen for Data og Arkitektur byde alle interesserede it-arkitekter velkommen.

Fremdrift i digitaliseringen

KL ser med tilfredshed på den udvikling, som nu er i gang med den fællesoffentlige digitale arkitektur, siger afdelingschef i KL Ralf Klitgaard Jensen.

"Meget er sket, bare siden den fællesoffentlige arkitekturkonference i Ørestaden i september 2017. Principper og anbefalinger fra Hvidbogen er ved at blive omsat til virkelighed i flere store projekter. Digitalisering træder i det hele taget tydeligt frem overalt. Lad mig nævne KL's udspil "Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder" som det seneste eksempel. Sammenhæng ved hjælp af digitalisering også temaet i et folketingsflertals aftale om digitaliseringsklar lovgivning, der understøtter brugen af eksisterende offentlige datakilder samt standardiserede processer. Netop her spiller den fællesoffentlige it-arkitektur, der udvikles som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, en afgørende rolle. Den skal danne fælles rammer for, hvordan man skaber gode data og kan dele dem. Så i hele spektret fra fællesoffentlige it-arkitektur-principper til teknologibevidsthed og politikudvikling presser KL på for at skabe de bedste digitale rammer for Danmark som velfærdssamfund," siger Ralf Klitgaard Jensen.

Inspiration

Når Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2018 ("FDA2018") afholdes i København til foråret, vil emner og oplægsholdere af kommunal interesse bidrage med inspiration til det fællesoffentlige arkitekturarbejde.

"KL ser frem til denne it-arkitektur-event, der er platform for udveksling af viden og erfaringer på kryds og tværs i hele det fællesoffentlige arbejde, som KL og kommunerne bidrager aktivt til," siger Ralf Klitgaard Jensen.