29. januar 2018

KKR Hovedstaden har valgt ny formand og næstformand

På sit konstituerende møde mandag den 29. januar 2018 har KKR Hovedstaden fået det nye formandskab på plads.

Borgmester Steen Christiansen (Socialdemokratiet) fra Albertslund Kommune blev genvalgt for endnu en periode som formand for kommunerne i Hovedstaden. Ny næstformand bliver borgmester Karsten Søndergaard (Venstre) fra Egedal Kommune. Han overtager næstformandsposten efter borgmester John Engelhardt (Venstre) fra Glostrup Kommune. De to borgmestre skal dermed udgøre formandskabet for KKR Hovedstaden de næste fire år.

KKR Hovedstaden er sammensat af de 29 borgmestre og yderligere 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunalbestyrelserne i Hovedstaden. Se sammensætningen her.

KKR Hovedstaden har til formål at fremme og drøfte fælleskommunale interesser særligt inden for sundhed, det specialiserede socialområde og specialundervisning, vækst, erhverv, regional udvikling, beskæftigelse, uddannelse, kollektiv trafik og infrastruktur.

På mødet i KKR Hovedstaden blev der også valgt kommunalpolitikere til en lang række politiske poster. Valgene skete i enighed. Posterne kan ses i referatet fra mødet – som snarest bliver offentliggjort på KKR Hovedstadens hjemmeside.