03. januar 2018

Inspiration og vejledning til kommunale handicapråd

KL og Danske Handicaporganisationer (DH) har udarbejdet pjecen 'Den gode praksis' til inspiration og vejledning til de nytiltrådte kommunale handicapråd. Pjecen henvender sig både til medlemmer af handicaprådene og til politikere og medarbejdere i kommunerne, der samarbejder med handicaprådene.

Pjecen: Den gode praksis 2018

Pjecen sætter fokus på en række emner, som er relevante for handicaprådets arbejde herunder rådets formål og ansvarsområder, rådets sammensætning, samarbejde, konkrete opgaver samt de formelle rammer omkring rådet.

Pjecen giver også inspiration til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med handicaprådets arbejde samt konkrete forslag til, hvordan rådet kan bidrage positivt til kommunale initiativer og beslutninger, der vedrører borgere med handicap.

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og DH og med inddragelse af medlemmer fra kommunale handicapråd og Det Centrale Handicapråd.

Pjecen kan downloades i tilgængeligt format på siden handicapråd - klik her.