26. januar 2018

Formandskabet i KKR Nordjylland er på plads for den kommende periode

På det konstituerende møde fredag den 26. januar 2018 har Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland valgt formand og næstformand for perioden 2018-2022

KKR Nordjyllands formand er borgmester Arne Boelt (Socialdemokratiet) fra Hjørring Kommune og næstformand er borgmester Mogens Gade (Venstre) fra Jammerbugt Kommune.

Valget skete i enighed på tværs af partigrupperne.

KKR Nordjylland er sammensat af de 11 borgmestre og yderligere 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de nordjyske kommunalbestyrelser.

Se sammensætningen her: http://www.kl.dk/Menu---fallback/Sammensatningen-af-de-fem-KKR-2018-2022-id231686/

KKR Nordjylland har til formål, at fremme og drøfte de fælleskommunale interesser for de 11 kommunalbestyrelser særligt inden for Sundhed, Det specialiserede socialområde og specialundervisning, Vækst, erhverv, regional udvikling, Beskæftigelse, Uddannelse, Kollektiv trafik og infrastruktur.

På mødet i KKR Nordjylland blev der også valgt kommunalpolitikere til lang række politiske poster. Valgene skete i enighed. Listen vil fremgå af referatet fra mødet – som vil blive offentliggjort på KKR Nordjyllands hjemmeside: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Nordjylland/