17. januar 2018

Fem cases om data og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet

KL har samlet fem cases, der viser, hvordan arbejdet med data og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet er med til at udvikle kvaliteten af de kommunale kerneopgaver og den bedst mulige anvendelse af ressourcerne.

Daginstitutionsområdet er et vigtigt kommunalt kernevelfærdsområde, der de senere år med rette har fået stort politisk fokus.

Det kræver vedvarende og bred opmærksomhed på arbejdsgiverpolitiske emner som sygefravær, arbejdsmiljø, trivsel, kompetenceudvikling og medarbejdersammensætning at sikre en løbende udvikling af kvaliteten af de kommunale kerneopgaver og den bedst mulige anvendelse af ressourcer.

Et vigtigt redskab her er – også på daginstitutionsområdet – bedre brug af data og en synliggørelse og transparens af den kommunale opgaveløsning.

Casekataloget her giver fem kommunale eksempler på arbejdet med bedre data og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet. Bl.a. i Horsens, hvor en lokalaftale og forbedret data på medarbejdernes tid skaber fokus på "den fede børnetid". Eller i Billund, hvor data på børnefremmøde giver mulighed for veltilrettelagte fleksible åbningstider.

Du kan finde casekataloget her, og du kan læse om, hvordan KLK kan hjælpe jer med at få overblik over ressourceanvendelsen i jeres daginstitutioner bagerst i kataloget.