15. januar 2018

Erhvervstræf 2018

KL inviterer til Erhvervstræf onsdag den 16. maj 2018. Erhvervstræf 2018 er et maskinrum for kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme. Erhvervstræf sætter rammerne for, at du sammen med kollegaer fra andre kommuner kan arbejde med relevante problemstillinger om den kommunale erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

Erhvervsområdet nyder stor bevågenhed både politisk, men også i det nære i relationerne med lokale virksomheder og ikke mindst fra en række andre aktører fra såvel uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet og det tekniske område. At agere i dette krydsfelt stiller krav til ledere og medarbejdere om at kunne:

–    Sætte en dagsorden

–    Være i øjenhøjde

–    Danne partnerskaber

–    Navigere i de mange interesser.

Erhvervstræf 2018 tager afsæt i denne kompleksitet, som medarbejdere på erhvervsområdet arbejder med, og danner et maskinrum, hvor du i fællesskab med kollegaer fra kommuner, erhvervsråd og business regions kan arbejde med de problemstillinger, der findes ved erhvervsudvikling på tværs af områder.

I maj 2018 begynder vi formentlig også at kunne se konturerne af et nyt erhvervsfremmesystem. Helt konkret får vi mulighed for at dykke ned i nogle af de anbefalinger, som Forenklingsudvalget afleverer til regeringen i starten af 2018, når udvalgsformand, Claus Juhl, om formiddagen præsenterer udvalgets arbejde.

Se det endelig program i boksen nedenfor.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til administrative medarbejdere, som interesserer sig for erhvervsudvikling og erhvervspolitiske problemstillinger i kommunerne, herunder:

  • Direktører (kommunal eller erhverv, udvikling, etc.)
  • Direktører og chefer i business regioner og erhvervsråd
  • Erhvervschefer og erhvervskonsulenter

Idet formålet er at arbejde med løsninger på vækstproblematikken på tværs af forvaltningsområder, er målgruppen også i høj grad kommunale repræsentanter fra andre dele af forvaltningen, fx fra job & beskæftigelse, teknik & miljø, uddannelse, kultur, etc. Desuden henvender arrangementet sig til regioner, ministerier og styrelser, erhvervslivet, erhvervsorganisationer og øvrige personer med vækst- og erhvervsinteresser.

Sted

Mogens Dahl Koncertsal
Snorresgade 22
2300 København S

Pris

1.945.- kr. ekskl. moms

Tilmeldingsfrist

Fredag den 4. maj 2018.

Antal deltagere

200. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding

Læs mere om Erhvervstræf og tilmeld dig her: http://tilmeld.kl.dk/ET18

Tilmelding er økonomisk bindende, og faktura sendes efter arrangementet er blevet afholdt via EAN eller papirfaktura. Er du forhindret i at deltage, er der mulighed for at overdrage pladsen til en kollega efter aftale med KL. Henvend dig da via kontaktoplysningerne nedenfor.

Yderligere information

Praktiske og indholdsmæssige spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Skovbjerg, mesk@kl.dk, 3370 3253  / konsulent Pernille Stentebjerg, pesb@kl.dk, 3370 3746.