23. januar 2018

Agil digitalisering af arbejdsgange for fulde huse

Ikke en stol var ledig, da lektor Thomas Hildebrandt fra ITU mandag den 22. januar 2018 holdt temadag i KL-huset i København. Temaet var agil digitalisering af arbejdsgange, og det store fremmøde er et bevis for, at digitalisering nu tager de næste store skridt fremad. Den 5. april og den 28. maj 2018 gentages temadagen, og tilmelding er åben nu.

Kernen i digitalisering

Gode og velbeskrevne arbejdsgange er kernen i megen digitalisering. Arbejdsgange er de generelle processer for at nå fra A til B, mens forretningsgange så er den konkrete tilrettelæggelse af arbejdsgangene blandt de berørte ledere og medarbejdere i en konkret organisation. Arbejdsgange kan man digitalisere, hvilket vil sige, at man kan beskrive og modellere dem i en egnet notation, ofte også med tilhørende grafisk overblik. Thomas Hildebrandt præsenterede deltagerne på temadagen for processproget DCR Graphs og de underliggende principper i Dynamic Condition Response.

Se et kort videoklip fra temadagen: https://youtu.be/RsQHdv5a6iU

Digitale arbejdsgange giver fordele

Med digitalisering af arbejdsgange opnår man flere ting. For det første er afklaring af arbejdsgange altid godt, for det afslører, om man bruger sine ressourcer optimalt og tager den kortest mulige vej fra A til B, under hensyntagen til det mål, man gerne vil nå. For det andet høster man med digitaliserede arbejdsgange netop digitaliseringens fordele. Digitalt kan man drive, repræsentere, modellere, simulere og samarbejde om arbejdsgange langt nemmere og mere righoldigt end med blyant og papir eller i den fysiske verden.

Agil digitalisering af arbejdsgange

Digitaliseringen af arbejdsgange kan tages til et niveau op, ved at man arbejder agilt, og det var hovedfokus for Thomas Hildebrandts undervisning denne temadag. Med agilitet høster man fordelene af at arbejde målstyret og forandringsparat, og det findes der metoder til at udføre. Så kan man holde sine processer ajour hele tiden, og det er vigtigt, nu da EU's persondataforordning snart træder i kraft, og der i det hele taget er krav om digitalisering i god kvalitet.

EKSTRA: Tilmelding til temadag i april og maj 2018

Der er nu åbent for tilmelding til to ekstra temadage: den 5. april og igen den 28. maj 2018. Her kan de, der ikke kunne få pladser her i januar, få muligheden for at høre Thomas Hildebrandt.

Læs mere om temadagen, og tilmeld dig her: https://tilmeld.kl.dk/agildigitalisering/tilmelding.html

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet af temadagen, er du velkommen til at kontakte vicekontorchef i KL Jan Struwe Poulsen, tlf.: 33 70 32 34, jtp@kl.dk.